top of page

Giurgiu Servicii Publice SA

Giurgiu Servicii Publice S.A. este o societate pe acțiuni, având ca acționari fondatori, Primăria Municipiului Giurgiu prin Consiliul Local al Municipiului Giurgiu și Societatea Comercială Administrația Domeniului Public și Privat Giurgiu S.A.

Obiectul principal de activitate al societății este acela de ”Activități de Întreținere Peisagistică”, având cod CAEN 8130.

Suna pentru Informatii

0246 214674

bottom of page