top of page

Cod de etica

Pentru accesarea legislației naționale vă sugerăm să accesați portalul Ministerului Justiției: http://legislatie.just.ro

Acte și normative interne

  1. Legea 31/1990 privind societățile comerciale - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/56732

  2. Legea 53/2003 Codul Muncii - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41625

  3. Legea 98/2016 privind achizițiile publice - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667

  4. Legea 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilități publice - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/70015

  5.  Legea 230/2006 privind serviciul de iluminat public - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/72642

  6.  OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/151042

  7. Legea 215/2001 privind administrația publică locală - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/79638

  8. Legea 227/2015 privind Codul Fiscal http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/188150

  9. Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71304

 

 

bottom of page